Skład ORA i Komisji
Skład ORA

Prezydium:

 1. adw. Sławomir Krześ - Dziekan ORA we Wrocławiu
 2. adw. Leszek Rojek - Wicedziekan ORA we Wrocławiu
 3. adw.  Jacek Wałęcki -  Wicedziekan ORA we Wrocławiu
 4. adw. dr Kamila Mrozek - Sekretarz ORA we Wrocławiu
 5. adw. Maciej Eisermann - Zastępca Sekretarza ORA we Wrocławiu
 6. adw. Jakub Gerus - Skarbnik ORA we Wrocławiu

Członkowie:

 1. adw. dr Olgierd Grodziński - Kierownik Doskonalenia Zawodowego ORA we Wrocławiu
 2. adw. Barbara Józefowicz-Olczyk – Kierownik Adwokackiej Pomocy Prawnej Świadczonej z Urzędu, Członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu
 3. adw. Ewa Kubica-Miłek –Członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu
 4. adw. Piotr Migaj – Członek ORA we Wrocławiu
 5. adw.  dr Tomasz Razowski – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA we Wrocławiu
 6. adw. dr Aleksander Sikorski - Członek Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu
 7. adw. dr Piotr Soroka - Członek ORA we Wrocławiu
 8. adw. Dariusz Wnuk – Kierownik Referatu Skarg i Wniosków ORA we Wrocławiu
 9. adw. Paweł Wójcik - Członek ORA we Wrocławiu
 10. adw. dr Marcin Zięba - Członek ORA we Wrocławiu

Zastępcy Członków ORA we Wrocławiu:

 1. adw. Michał Ilnicki
 2. adw. dr Karol Rusin
 3. adw. Paulina Polus

 

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej we Wrocławiu

 1. adw. Edward Gorzelańczyk

 Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu

 1. adw. Magdalena Dorobanik
 2. adw. Justyna Dulas
 3. adw. Kornel Kazubowski
 4. adw. Renata Kolerska
 5. adw. Michał Lachowicz
 6. adw. Jacek Mościcki
 7. adw. Bogusława Nowakowska
 8. adw. Ryszard Trusiewicz
 9. adw. Karol Węgliński

 

Skład Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Prezes:

 1. adw. Tadeusz Lewicki -Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

 1. adw. Czarny Bartłomiej
 2. adw. Wnuk Marcin
 3. adw. Idzik Karol
 4. adw. Lis Przemysław
 5. adw. Michór Szymon
 6. adw. Bujacz Adam
 7. adw. Sokalska Ewa
 8. adw. Iwanicka Sylwia
 9. adw. Haśko Marcin
 10. adw. Piotrowska-Kłak Marta
 11. adw. Dorobanik Aleksander
 12. adw. Rosmus Witold
 13. adw. Jurkowska Anna
 14. adw. Młyńczak Michał
 15. adw. Jurkiewicz Bartosz
 16. adw. Lesiak Krzysztof
 17. adw. Florczyk Tomasz
 18. adw. Przestalski Kornel
 19. adw. Lipska Ewelina
 20. adw. Opaliński Łukasz

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

 1. adw. Nina Tomicka
 2. adw. Magdalena Rok-Konopa
 3. adw. Dariusz Niedźwiedź

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Przewodniczący:

 1. adw. Adam Pracławski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Członkowie Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

 1. adw. prof. dr hab. Adam Kwieciński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 2. adw. Maria Adamus - Członek Komisji Rewizyjnej
 3. adw. Dominik Szewioła – Członek Komisji Rewizyjnej
 4. adw. Mariusz Wysocki - Członek Komisji Rewizyjnej
 5. adw. Marcin Lipiński - Członek Komisji Rewizyjnej

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

 1. adw. Justyna Nykiel

 

 

Delegaci na KZA

Delegaci:

 1. adw. Krześ Sławomir
 2. adw. Grabiński Andrzej
 3. adw. prof. dr hab. Giezek Jacek
 4. adw. Rojek Leszek
 5. adw. Gorzelańczyk Edward
 6. adw. dr Malicki Andrzej
 7. adw. Ślęzak Anna
 8. adw. Gerus Jakub
 9. adw. Banaszewska Jadwiga
 10. adw. Krzysztoporski Wojciech
 11. adw. dr Grodziński Olgierd
 12. adw. Kubica-Miłek Ewa
 13. adw. Eisermann Maciej
 14. adw. Wałęcki Jacek
 15. adw. Józefowicz-Olczyk Barbara
 16. adw. Mękal Andrzej
 17. adw. Migaj Piotr
 18. adw. Lewicki Tadeusz
 19. adw. Lewicka Wojmira
 20. adw. Wójcik Paweł Mateusz
Akty prawne
ORA ORA NaN b 16.03.2015