Skład ORA i Komisji
Skład ORA

Prezydium:

 1. adw. Andrzej Grabiński - Dziekan ORA we Wrocławiu
 2. adw. Sławomir Krześ- Wicedziekan ORA we Wrocławiu
 3. adw. Leszek Rojek - Wicedziekan ORA we Wrocławiu
 4. adw. Jacek Wałęcki - Sekretarz ORA we Wrocławiu
 5. adw. Maciej Eisermann - Zastępca Sekretarza ORA we Wrocławiu
 6. adw. Jakub Gerus - Skarbnik ORA we Wrocławiu

Członkowie:

 1. adw. Jadwiga Banaszewska - Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego
 2. adw. Grzegorz Buba – Członek ORA we Wrocławiu
 3. adw. Stanisław Godorowski - Członek ORA we Wrocławiu
 4. adw. dr Olgierd Grodziński – Członek ORA we Wrocławiu
 5. adw. Barbara Józefowicz-Olczyk – Kierownik Adwokackiej Pomocy Prawnej Świadczonej z Urzędu, Członek Referatu Skarg
 6. adw. Ewa Kubica-Miłek –Przewodnicząca Zespołu Wizytatorów, Członek Referatu Skarg
 7. adw. Piotr Migaj – Członek ORA we Wrocławiu
 8. adw.  dr Tomasz Razowski – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich
 9. adw. Karol Węgliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Integracji Środowiskowej
 10. adw. Dariusz Wnuk – Kierownik Referatu Skarg, Członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich

Zastępcy Członków ORA we Wrocławiu:

 1. adw. Bogusława Nowakowska
 2. adw. dr Karol Rusin
 3. adw. Karolina Tybor

 

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej we Wrocławiu

 1. adw. Edward Gorzelańczyk

 Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu

 1.  adw. Marek Czuba
 2. adw. Urszula Leszczyńska
 3. adw. Daniel Maj
 4. adw. Jacek Mościcki
 5. adw. Tomasz Olejnik
 6. adw. dr Karol Rusin
 7. adw. Ryszard Trusiewicz
 8. adw. Paweł M. Wójcik, Esq., LL.M.

 

 

Skład Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Prezes:

 1. adw. Tadeusz Lewicki -Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

 1. adw. Bartłomiej Czarny
 2. adw. Aleksander Sikorski
 3. adw. Marcin Wnuk
 4. adw. Adam Bujacz
 5. adw. Przemysław Lis
 6. adw. Aleksander Dorobanik
 7. adw. Karol Idzik
 8. adw. Sylwia Iwanicka
 9. adw. Marta Piotrowska – Kłak
 10. adw. Krystyna Burska
 11. adw. Rafał Bałkowski
 12. adw. Ewa Sokalska
 13. adw. Krzysztof Lesiak
 14. adw. Szymon Michór
 15. adw. Marcin Haśko
 16. adw. Tomasz Florczyk
 17. adw. Renata Kolerska
 18. adw. Szymon Bogdański
 19. adw. Paweł Czyszkowski
 20. adw. Ewelina Lipska

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

 1. adw. Dariusz Niedźwiedź
 2. adw. Michał Młyńczak

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Przewodniczący:

 1. adw. Adam Pracławski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Członkowie Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

 1. adw. Beata Foremniak – Szadura  – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 2. adw. Katarzyna Figaszewska – Sęk – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. adw. Aleksander Maj – Członek Komisji Rewizyjnej
 4. adw. Kornel Przestalski – Członek Komisji Rewizyjnej

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

 1. adw. Łukasz Prus
 2. adw. Mariusz Wysocki

 

 

Delegaci na KZA

Delegaci:

 1. adw. prof. dr hab. Jacek Giezek
 2. adw. Edward Gorzelańczyk
 3. adw. dr Jacek Kruk
 4. adw. Andrzej Grabiński
 5. adw. Sławomir Krześ
 6. adw. Leszek Rojek
 7. adw. Dariusz Wnuk
 8. adw. Wojciech Krzysztoporski
 9. adw. Andrzej Malicki
 10. adw. Jadwiga Banaszewska
 11. adw. Maciej Eisermann
 12. adw. dr Tomasz Razowski
 13. adw. Mirosław Gadziński
 14. adw. Anna Ślęzak
 15. adw. Krzysztof Zuber
 16. adw. dr Olgierd Grodziński
 17. adw. Ewa Kubica – Miłek
 18. adw. Barbara Józefowicz – Olczyk
 19. adw. Bartłomiej Kuchta
 20. adw. Andrzej Mękal

 

Akty prawne
ORA ORA 0.00 16.03.2015