Pomoc cudzoziemcom

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z pismem Dyrektor Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców Pani Agaty Ewertyńskiej oraz  regulacją ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1607), uprzejmie proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych świadczeniem pomocy prawnej cudzoziemcom w 2024 r. 

Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie w drodze mailowej na adres rada@ora.wroc.pl do dnia 19 listopada 2023 r. na wzorze zgłoszenia w załączeniu. 

W razie dodatkowych pytań, wszelkich informacji dotyczących pomocy prawnej świadczonej cudzoziemcom, udziela kolega adwokat Paweł Stachurski tel. 790 381 582, e-mail: p.stachurski@adwokaci-sg.pl

 

Moc serdeczności. Dobrego dnia. Zdrowia.

Sławomir Krześ

Załączniki
Zgłoszenie_pomoc cudzoziemcom Zgłoszenie_pomoc cudzoziemcom 18.03 Kb 7.11.2023
WordPress PopUp Plugin