ZAWIADOMIENIE O IZBOWYM KONKURSIE KRASOMÓWCZYM

ZAWIADOMIENIE
O IZBOWYM KONKURSIE KRASOMÓWCZYM

Koleżanki i Koledzy
adwokaci i aplikanci adwokaccy
Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Uprzejmie zawiadamiam, że coroczny Izbowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu odbędzie się 23 marca 2024 r. (sobota), w sali wykładowej im. adw. Stanisława Afendy, położonej na III piętrze budynku Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4. Rozpoczęcie Konkursu 09.00.

Jednocześnie informuję, że przeprowadzone grupowe eliminacje konkursowe wyłoniły niżej wymienionych 12 Uczestników Izbowego Konkursu Krasomówczego:

1. apl. adw. Bińczak Patrycja
2. apl. adw. Bulanda Natalia
3. apl. adw. Domański Adam
4. apl. adw. Kobierzewska Agnieszka
5. apl. adw. Lewandowska Justyna
6. apl. adw. Lis Dominik
7. apl. adw. Nawrot Piotr
8. apl. adw. Pagacz Paulina
9. apl. adw. Przybysz Monika
10. apl. adw. Ptaszyńska Jadwiga
11. apl. adw. Pytel Paulina
12. apl. adw. Snarski Maciej

Nadto podaję skład Jury Izbowego Konkursu Krasomówczego:

Przewodniczący – adw. Sławomir Krześ

Członkowie:
adw. Jacek Wałęcki
adw. dr Kamila Mrozek
adw. Jakub Gerus
adw. Jacek Szymański

 

adw. Leszek Rojek
Przewodniczący Komisji
ds. organizacji konkursu krasomówczego
dla aplikantów adwokackich

Wrocław 18 marca 2024 r.