Zebranie Ogólne mediatorów Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

Szanowni Mediatorzy Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

Czyniąc zadość zobowiązaniom wynikającym z postanowień Statutu Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, a także chcąc spotkać się ze wszystkimi Członkami naszego Centrum Mediacji, pragnę Państwa serdecznie zaprosić na pierwsze Zgromadzenie Ogólne, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie ORA we Wrocławiu w Sali wykładowej.

 Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu, który dostępny jest na stronie ORA we Wrocławiu w zakładce Mediatorzy, Prezes CM zwołuje Zebranie Ogólne wszystkich Członków Centrum przynajmniej raz w roku.

Liczę na Państwa obecność

 

Z wyrazami szacunku,

adw. dr Monika Haczkowska

Prezes Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

WordPress PopUp Plugin