Komunikaty
i ogłoszenia

Ślubowanie aplikantów adwokackich - 9 stycznia 2015 r.

więcej »

Pismo dot. korespondencji sądowej

więcej »

Koło Przyjaciół Czworonogów

więcej »

OGŁOSZENIA - LOKALE NA KANCELARIE

więcej »

Oferta współpracy dla adwokata

więcej »

UBEZPIECZENIE OC ADWOKATÓW W 2015 r.

więcej »

ORA


Ogłoszenie dotyczące ankiety BAS - zobacz
Bezpośredni link do ankiety - http://orka.sejm.gov.pl/ankieta2015Doskonalenie zawodowe - kwiecień 2015 r. - zobacz
Wrocław, dnia 23 marca 2015r.

Wyniki Izbowego Konkursu Krasomówczego we Wrocławiu

Komisja Konkursowa W składzie:
Przewodniczący – Dziekan ORA adw. Andrzej Grabiński
Członkowie:
Adw. Barbara Józefowicz-Olczyk;
Adw. Edward Gorzelańczyk;
Adw. Piotr Migaj;
Adw. Jacek Szymański

ustaliła, że Izbowy Konkurs Krasomówczy, który odbył się w dniu 20 marca 2015r. wygrała
Apl. Adw. Aleksandra Kobierska

Kolejne miejsca zajęli
2. apl. adw. Anna Supeł
3. apl. adw. Michał Skorupka

 
 
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Konkursu
Krasomówczego

Adw. Anna Ślęzak
Komunikat dla aplikantów adwokackich II roku Izby Wrocławskiej - zobaczII Mistrzostwa Strzeleckie Adwokatury, 18 kwietnia 2015 r. (zgłoszenia do 10 kwietnia 2015 r.) - zobaczInformacje związane z podpisaniem „Umowy współpracy” pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Radą Adwokacką Miasta Kijowa - zobaczZaproszenie na Mszę Św. - 11 kwietnia 2015 r. - zobaczZgłoszenie kancelarii dotyczące praktyk studenckich - zobaczCykl warsztatów antydyskryminacyjnych "Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy", 20 marca 2015 r. - zobacz


Protokół

z losowania kazusów na Izbowy Konkurs Krasomówczy

 

W dniu 12 marca 2015 r. Komisja w składzie:

Dziekan ORA we Wrocławiu adw. Andrzej Grabiński,

Adw. Barbara Józefowicz-Olczyk,

Adw. Edward Gorzelańczyk

Wylosowała następującą kolejność wystąpień i ról procesowych:

 

Kolejność wystąpienia

Kazus

Rola procesowa

Uczestnik

Para nr 1

Kazus karny nr 1

pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Apl. adw. Agnieszka Szmigielska- Sycz

Para nr 1

Kazus karny nr 1

obrońca

Apl. adw. Justyna Wyrwas-Stachowiak

Para nr 2

Kazus cywilny nr 1

pozwany

Apl. adw. Monika Majewicz-Chomiak

Para nr 2

Kazus cywilny nr 1

powód

Apl. adw. Katarzyna Góra

Para nr 3

Kazus karny nr 2

pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Apl. adw. Adam Plichta

Para nr 3

Kazus karny nr 2

obrońca

Apl. adw. Katarzyna Podburaczyńska

Para nr 4

Kazus karny nr 3

pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Apl. adw. Anna Supeł

Para nr 4

Kazus karny nr 3

obrońca

Apl. adw. Łukasz Cyris

Para nr 5

Kazus cywilny nr 2

pozwany

Apl. adw. Michał Skorupka

Para nr 5

Kazus cywilny nr 2

powód

Apl. adw. Marcin Lipiński

Para nr 6

Kazus karny nr 4

pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Apl. adw. Michał Chomiak

Para nr 6

Kazus karny nr 4

obrońca

Apl. adw. Aleksandra Kobierska

 

 

 

Losowania kazusów dokonało Jury w składzie:

 

Dziekan ORA we Wrocławiu

Adw. Andrzej Grabiński

 

Adw. Barbara Józefowicz-Olczyk

 

Adw. Edward Gorzelańczyk
Komunikat dla aplikantów adwokackich I roku Izby Wrocławskiej - zobaczII Mistrzostwa Strzeleckie Adwokatury, 18 kwietnia 2015 r. (zgłoszenia do 10 kwietnia 2015 r.) - zobaczWyjazd do Smoleńska i Katynia, 10-12 kwietnia 2015 r. - zobaczTurniej Piłkarski Prawników, 17 maja 2015 r. - zobaczIzbowy Konkurs Krasomówczy 2015 - komunikat i kazusy - zobaczSzanowni Aplikanci Adwokaccy,
 
          
          Uprzejmie informuję, że zostały Państwu przesłane, drogą mailową, loginy które umożliwiają nieodpłatne skorzystanie z programu iDeI  językowej – kursu języka angielskiego dla prawników.

          Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się w wykładami.

 
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
we Wrocławiu
 
adw. Andrzej Grabiński
 

Odbiór zawiadomień o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r.
 
Szanowni Państwo,
 
    Uprzejmie informujemy, że zawiadomienia o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu adwokackiego mogą Państwo odebrać osobiście w dniach 25 i 26 lutego br. w pok. 9.
     Zawiadomienia osób przystępujących do egzaminu adwokackiego, których nazwiska zaczynają się na literę M – Ż dostępne będą od godz. 8.30.
     Zawiadomienia pozostałych kandydatów  dostępne będą od godz. 13.00.
 

    Po upływie terminu przeznaczonego na odbiór osobisty, zawiadomienia zostaną wysłane pocztą.
Wyniki eliminacji do Izbowego Konkursu Krasomówczego - zobaczDoskonalenie zawodowe adwokatów - 17 lutego 2015 r. - zobacz
Extreme Prawniczy (15.08 - 31.08.2015 r.) - zobacz plakat


Akcja informacyjna - "Upadłość konsumencka" - zobaczEgzamin adwokacki 2015 r.

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu adwokackiego 2015 r. -
zobacz

Informacja dot. wykorzystania własnego sprzętu komputerowego - zobacz
Konferencja naukowa „Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności”, Warsaw Marriott Hotel, 10 kwietnia 2015 r.

Informacje -
zobacz
Program konferencji - zobacz
Formularz zgłoszeniowy - zobaczJubileuszowe spotkanie z "Verbum cum Musica" - zobaczDowody naukowe w postępowaniu karnym - oferta Instytutu Genetyki Sądowej - zobaczOgłoszenia - lokale na kancelarie (aktualizacja) - zobaczBal Karnawałowo-Walentynkowy, Kraków, 14 lutego 2015 r. - zobaczEliminacje do Izbowego Konkursu Krasomówczego - harmonogram - zobaczZaproszenie na Mszę Św. - 7 lutego 2015 r. - zobaczSzanowna Pani Mecenas,
Szanowny Panie Mecenasie,
 
 
SZKOLENIE – KASY FISKALNE
 
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Klubie Adwokata przy ul. Sądowej 4 odbędzie się szkolenie z obsługi kas fiskalnych połączone z przedstawieniem oferty na ich zakup.
 
 
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
we Wrocławiu
adw. Andrzej Grabiński
Konferencja naukowa "Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w polskim procesie karnym", 13 kwietnia 2015 r. - zobaczUprzejmie informujemy, że udział adwokatów w konferencji będzie odpowiadał 4 pkt. szkoleniowym zgodnie z § 17  uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 NRA z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów.


Legal English in Practice (nowy semestr) - zobacz
 


XXXII Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury Wierchomla 2015 (zgłoszenia do 31 stycznia)
komunikat dotyczący dokonywania zgłoszeń
dodatkowe informacje
 

Kazusy na Konkurs Krasomówczy - pobierz paczkę


 


Informacje o kursie dla aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego 2015 - zobacz

 

Koncert Noworoczny - Skaldowie, 3 stycznia 2015 r. - komunikat i zdjęcia - zobacz

 


Oferta współpracy dla adwokata - zobacz

 


Zaproszenie na imprezy sportowe w 2015 r. - zobacz

 


Przedłużenie terminu zakupu wykładów iDeA do 31 stycznia 2015 r. - zobacz
 Bal karnawałowy dla aplikantów adwokackich, 30 stycznia 2015 r. - zobacz

 


ZPP zaprasza na wycieczkę do Turcji (24-31 maja 2015 r.) - zobacz plakat
 


 

Ślubowanie aplikantów adwokackich - 9 stycznia 2015 r. - zobacz

 


 

Do aplikantów adwokackich Izby Wrocławskiej.
 
Aplikantów I roku witamy w adwokackim gronie.
Aplikantom II i III roku gratulujemy zdanych kolokwiów i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
Wszystkich aplikantów zachęcamy do czytania Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej – uchwalonego przez NRA, aby uniknąć przykrości związanych z jego nie przestrzeganiem.
Rok szkoleniowy rozpoczynamy eliminacjami do Izbowego Konkursu Krasomówczego. Każdy aplikant przynajmniej raz w toku trzyletniego szkolenia, powinien wziąć udział w konkursie. Utrwalonym już zwyczajem naszej Izby jest, że aplikanci I roku biorą udział bierny, słuchając przemówień starszych koleżanek i kolegów. Aplikanci II i III roku biorą udział czynny, uzyskując możliwość wystąpienia w konkursie poprzez udział w eliminacjach konkurs poprzedzających.
Obecność słuchaczy z I roku jest obowiązkowa, listy obecności wyłożone będą przed salą. Nieobecność usprawiedliwić należy tak, jak nieobecność na zajęciach. Zgłoszenia do eliminacji dla II i III roku przyjmowane będą do dnia 23 stycznia 2015 r. w Referacie Aplikacji Adwokackiej ORA. Plan wysłuchań w eliminacjach ogłoszony będzie 3 lutego 2015 r. Kazusy do eliminacji - 2 karne i 2 cywilne - podane będą do wiadomości 12 stycznia. Ogłoszenie wyników eliminacji i podanie terminu Izbowego Konkursu Krasomówczego nastąpi 19 lutego 2015 r.
 
Za Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy ORA we Wrocławiu
Adw. Anna Ślęzak

 


 

Konferencja Naukowa "Tajemnica adwokacka", 12 grudnia 2014 r.- zobacz galerię
 XIV Otwarty Bal Prawnika, 7 lutego 2015 r. - zobacz plakat
 


Oferta pracy dla aplikanta - zobacz
 Zaproszenie na Mszę św. - 10 stycznia 2014 r. - zobacz
 Konferencja Naukowa "Tajemnica adwokacka", 12 grudnia 2014 r.  - zobacz zaproszenie i program
 Uchwała nr 558/XIII/2014 ORA we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką w 2015 r. - zobacz uchwałęKoncert Noworoczny - Skaldowie, 3 stycznia 2015 r. - Zobacz plakatDrogie Koleżanki i Koledzy Adwokaci,
Członkowie Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Przypominam o obowiązku udokumentowania doskonalenia zawodowego za 2014 r. Zgodnie z Uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, koniecznym jest uzyskanie 12 punktów, co odpowiada 12 godzinom szkolenia. Jednocześnie zachęcam do korzystania z serwisu IDEA, którego aktywny link znajduje się na stronie naszej ORA. Zakup dostępu do wykładu umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ilość wykładów zamieszonych na platformie umożliwi wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.
 

Dziekan ORA we Wrocławiu       
Andrzej Grabiński, adwokat       
 
Oferta specjalna wydawnictwa Wolters Kluwer
Zobacz ofertę

Zobacz pismo przewodnieOgłoszenie o egzaminie adwokackim 2015 - zobaczZaproszenie na konferencję "Nowoczesna kancelaria – nowoczesne przedsiębiorstwo. Rynek usług prawnych, a deontologia zawodowa" Kraków, 16 grudnia 2014 r. - zobaczUprzejmie informujemy, że osoby, które składały wnioski, o wpis na listę aplikantów adwokackich na posiedzeniu ORA, które odbyło się w dniu 13 listopada 2014r., zostały wpisane na tę listę.
 

Osoby te proszone są o osobisty odbiór uchwał w dniach 9-10 grudnia 2014r., w godz. 10-14 w pok. nr 9, w siedzibie ORA przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu.

 

Po tym terminie uchwały zostaną wysłane pocztą.
Zaproszenie na XXXII Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury - Dwie Doliny Wierchomla - Muszyna 2015 - zobaczLista adwokatów patronów poszukujących aplikantów - zobaczWrocławskie Centrum Arbitrażu - zobacz
 Zaproszenie na Mszę św. - 6 grudnia 2014 r. - zobacz
 Konferencja naukowa "Niepracownicze stosunki zatrudnienia", 19 grudnia 2014 r. - zobacz zaproszenie
 Szkolenie "Upadłość konsumencka", organizowane przez Izbę Syndyków w Krakowie, 19 grudnia 2014 r. - zobacz zaproszenie i program
 Kurs organizowany przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ pt. "Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym" - zobacz
 Ogólnopolskie szkolenie zawodowe adwokatów, Kraków, 21.11.2014 r. (zgłoszenia do 15 listopada 2014 r.) - zobacz
 Szkolenie "Etykieta zachowań w biznesie. Dress code współczesnego prawnika" 15.11.2014 r. - zobaczSzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że osoby, które składały wnioski, o wpis na listę aplikantów adwokackich na posiedzenie ORA, które odbyło się w dniu 16 października 2014r., zostały wpisane na tę listę.

Osoby te mogą osobiście odbierać uchwały w dniach 12-14 listopada 2014r., w godz. 10-14 w pok. nr 9, w siedzibie ORA przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu.

Po tym terminie uchwały zostaną wysłane pocztą.

Nowy wykład w serwisie IDeA

W imieniu Rady Programowej uprzejmie informujemy, że od dnia 1 listopada 2014r. w serwisie IDeA (www.idea-adw.org) możecie Państwo zapoznać się z wykładem detektywa Pawła Koterskiego, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych. Specjalizuje się w ochronie znaków towarowych. Jest byłym funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji zwalczający zorganizowaną przestępczość kryminalną oraz gospodarczą, a także byłym Naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP.

 


Wykład dotyczy wykorzystania usług detektywistycznych w pracy adwokata. Ukazuje sposoby odzwierciedlania rzeczywistości i zdobywania materiału dowodowego na potrzeby spraw gospodarczych, rozwodowych i kryminalnych. Opisuje dobre praktyki współpracy kancelarii prawnej z biurem detektywistycznym oraz korzyści z niej płynące. Pomaga rozwiązać problem efektywnej współpracy z organami ścigania w sprawach wielowątkowych i skomplikowanych.

 

 Polecamy:

IDEA

Centrum Mediacyjne

przy Naczelnej Radzie

Adwokackiej zobacz

 


 

 

 

 

 


OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA we Wrocławiu
50-046 Wrocław ul. Sądowa 4 tel. 071 34 71 301 fax. 34 36 728 e-mail:
design | provider