Lista prawników zagranicznych
 1. 1. Abraldes Carlos Dominguez
  Nr wpisu: WRO/PzA/10
  Kraj macierzysty: Hiszpania
  Tytuł zawodowy w państwie macierzystym: Abogado

  Języki

  hiszpański, francuski, portugalski, angielski

  Adres do korespondencji

  siedziba: ul. Rynek 60/2, 50-116 Wrocław

  adres korespondencyjny: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice 

  tel. 452 248 775

  e-mail: services@abraldeslawyers.com

  www.abraldeslawyers.com

   

WordPress PopUp Plugin