Lista kancelarii adwokackich
 1. 1. Sadowianu-Schabikowska Herta (**)
  Nr wpisu: WRO/Adw/358
 2. 2. Sajnóg Artur (*)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2026
 3. 3. Salwa Piotr (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2352
  Dane kontaktowe

  ul. Litomska 23/12
  53-641 Wrocław
  tel.: 692 466 773
  e-mail: piotr.salwa.ps@gmail.com

 4. 4. Sałek Anna (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2091
  Dane kontaktowe

  ul. Złotostocka 13
  50-511 Wrocław
  tel.: 785 841 822
  e-mail: anna.salek@adwokatura.home.pl

 5. 5. Samek Estera (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/1555
  Dane kontaktowe

  ul. Zwycięska 35/6
  53-033 Wrocław
  tel.: 508 060 761
  e-mail: kancelaria@adwokatesterasamek.pl
  e-mail: kancelariaesterasamek@gmail.com

 6. 6. Samokar Artur (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/1002
  Dane kontaktowe

  Rynek 35, III piętro
  50-102 Wrocław
  tel.: 502-672 670
  e-mail: artur@samokar.pl

 7. 7. Sanak Paweł (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2426
  Języki

  angielski

  Dane kontaktowe

  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 39 lok. 2
  50-032 Wrocław
  tel.: 601 423 407
  e-mail: p.sanak@adwokatsanak.pl

 8. 8. Sandomierska Alicja (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/1697
  Języki

  angielski

  Dane kontaktowe

  ul. Tęczowa 80/2B
  53-603 Wrocław
  tel.: 693 515 595
  e-mail: alicja.sandomierska@gmail.com
  e-mail: kancelaria@asandomierska.pl

 9. 9. Saniewski Mariusz (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/661
  Dane kontaktowe

  ul. Grabiszyńska 8/1
  53-502 Wrocław
  tel.: 343 54 28
  tel.: 601 577 200
  e-mail: saniewski.office@interia.pl

 10. 10. Sankowska Aleksandra (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2752
  Języki

  angielski, niemiecki

  Dane kontaktowe

  Plac Solny 16/507/2
  50-062 Wrocław
  tel.: 71 740 50 17
  tel.: 601 825 878
  e-mail: asankowska@kancelariasankowska.pl